Četvrtak, 16.12.2021., 11:20Četvrtak, 16.12.2021., 10:50

Ustavni sud BiH na posljednjoj plenarnoj sjednici održanoj početkom ovog mjeseca uvažio je još jednu apelaciju BiH, utvrdio povredu prava iz člana 2. Ustava i ukinuo presudu Vrhovnog suda Republike Srpske iz oktobra 2019. godine.

Ovo je i prva plenarna sjednica na kojoj je učestvovao novoimenovani sudija iz Albanije Ledi Bianku, ali ne i prva protiv volje sudija iz Republike Srpske, jer su sudije Miodrag Simović i Zlatko M. Knežević dali izjave o neslaganju sa odlukom većine. Oni se nisu složili sa presudom kojom je utvrđeno da je prekršeno pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava koja se odnose na knjiženje kasarne, poligona za obuku i strelišta u Bileći na Ministarstvo odbrane BiH. Prema toj presudi, Ustavni sud BiH je zaključio da je prekršeno pravo na pravično suđenje kada je redovni sud arbitrarno tumačio odredbe zakona i pravilnika i zaključio da apelantkinja nije ispunila zakonski osnov za upis prava vlasništva u zemljišnoj knjizi i promjene prava posjeda u katastarskom operatu. U presudi se dalje navodi da je prekršeno pravo apelantkinje na ravnopravnost stranaka pred sudom i da apelantkinja nije imala jednak procesno-pravni tretman.

Prema tvrdnjama naših sagovornika, još jedna odluka Ustavnog suda BiH protiv volje sudija iz Republike Srpske predstavlja dolivanje ulja na vatru političke krize koja je i izazvana upravo odlukama te pravosudne institucije. Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS i član skupštinskog Odbora za ustavna pitanja Perica Bundalo kaže da se plaši da je Ustavni sud BiH otišao predaleko sa presudama kojima se potpuno otvoreno i neskriveno razvlašćuje Republika Srpska.

– Ustavni sud BiH postao je sredstvo kojim probošnjačke političke partije sprovode svoje ciljeve. U prilog tome posebno idu presude u vezi sa poljoprivrednim zemljištem i šumama, pri čemu je posebna priča to što je Ustavni sud BiH u tim presudama sebi dao ulogu zakonodavca navodeći u njima šta smiju da sadrže buduća zakonska rješenja u vezi sa tom materijom, što je prosto neshvatljivo – kaže Bundalo.

Profesor Pravnog fakulteta u Banjaluci i bivši sudija Ustavnog suda BiH Vitomir Popović kaže da više ne vidi svrhu stalnog ponavljanja da se Ustavni sud BiH pretvorio u pravnog Frankenštajna.

– Ne želim da ulazim u tu konkretnu presudu, jer je nisam pročitao, ali taj sud je odavno izašao iz domena prava i pretvorio se u jedan izvršni politički organ koji postupa u skladu sa politikom jedne strane u BiH. A u skladu sa čijom politikom postupa, prije nekoliko dana je otkrio lider SDA Bakir Izetbegović kada je otvoreno rekao da će Ustavni sud BiH osporiti sve što usvoji Narodna skupština Republike Srpske. Jedna takva izjava jako mnogo govori o kredibilitetu tog suda i odluka koje donosi – kaže Popović.

Nezadovoljstvo

Odluke Ustavnog suda BiH kojima je osporio odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o šumama RS prelile su čašu političkog nezadovoljstva u Srpskoj i izazvale žestoka reagovanja zato što su doživljene kao direktan udar na Srpsku. Obje te odluke donesene su uz neslaganje sudija Zlatka M. Kneževića i Miodraga Simovića, a sud se u obje odluke pozivao na svoju odluku iz 2011. godine donesenu po apelaciji bivšeg lidera SDA Sulejmana Tihića.

Glas Srpske